Likegyldig til kollektive miljøtiltak!

Hvorfor er Bergen dårligere på miljø enn Oslo?   Ett av tiltakene som er gjort i Oslo pr januar 2016 er at alle hunder reiser gratis med kollektivtransport. Mange har flere hunder - og barn som de vil ta med på byfjellene, også i helgene, kollektivtransport blir dyrt...
hits